Tags: tjocklek


Fler applikationer med tunnare plastfolie

En gummivals i tillverkningsprocessen tunnar ut plastfolien Scanfill Sheet vilket öppnar för fler användningsområden.