Tags: The Group of Friends to Combat Marine Plastic Pollution


Sverige samverkar globalt för att bekämpa plastnedskräpning

Sverige ingår numera i en internationell vängrupp med målet att bekämpa marin plastnedskräpning och mikroplaster.