Tags: textilmaterial


Tryck på nya jutekassen

Aviseras nya bionedbrytbara Jutekasse kan specialanpassas efter kundens behov, både gällande format och design.
– Vi har sett ett stort gensvar och intresse hos kunder med tydlig hållbarhetsprofil, säger Mariella Zalbo Lundgren på Avisera.