Tags: Svenska Allen Coding


Ser tillväxt med förvärv

Svenska Allen Coding ser växande affärer globalt när det nu står klart att de blir en del av König & Bauer.