Tags: studie


Studie: Så påverkar dryckesförpackningar miljön

IVL Svenska Miljöinstitutet har genomfört en studie om hur plastflaskor och andra typer av flaskor påverkar miljön. Var förpackningen produceras, och hur den behandlas när den blir till avfall har störst betydelse ur ett miljöperspektiv.

Kartongkonverterare tycker till

Över 200 konverterare rankar de kartongbolag i Europa som de anser är mest värdefulla.