Tags: strategi


DS Smith lägger fram ny hållbarhetsstrategi

Den nya visionen för hållbarhet heter Now and Next. Det är en strategi upplagd i två delar som tar sikte på att nå ambitiösa åtaganden och mål för nästa decennium.