Tags: smithers pira


Europeisk förpackningskonferens
i Bryssel – kretsloppet i fokus

E-handel, flytten till digitaltryck och kraven på bioplast är de tre främsta förändringsfaktorerna i Europas förpackningsindustri. Det framkom när drygt 100 personer samlades på Europas första förpackningskonferens, anordnad av Intergraf.

Wellpappmarknaden slår nya rekord

Wellpappmarknaden får en trögare tillväxt de nästkommande fem åren. Ändå väntas värdet uppgå till 229 miljarder dollar år 2021, enligt undersökningsinstitutet Smithers Piras senaste rapport.