Tags: smarta förpackningar


Ständigt smarta förpackningar i sikte

Hos Smurfit Kappa klingar orden återvinningsbart, förnyelsebart och bionedbrytbart.