Tags: smak


Kan livsmedelsförpackningar vara vilseledande?

En grupp forskare på Kiels universitet har funnit att mat i förpackningar med ljusa färger upplevs som nyttigare av konsumenterna. Även om det varit känt sedan tidigare att …