Tags: Seelution


Förnyelsebara barriärer i produktion

Seelution börjar producera förpackningsbarriärer till livsmedelsindustrin som utvinns ur avfallsprodukter från jordbruket.