Tags: Schulz


AR Packaging får ny samarbetspartner

AR Packaging i Lund och franska Cypheme drar nytta av varandra och ingår ett exklusivt samarbetsavtal. Lundaföretaget förvärvar även ägarandelar i Cypheme.