Tags: satsning


Arlövsföretag fördubblar kapaciteten

Front Pac satsar 40 miljoner kronor i nya maskiner och fördubblar sin produktionskapacitet. Bland annat ska en ny in-line wellpappmaskin möta den efterfrågan företaget ser på förpackningar.

Storsatsar på förpackningar med ny vd

Box&display ser ökad efterfrågan på förpacknings- och displaymaterial. Nu gör Göteborgstryckeriet en rejäl satsning på området.