Tags: RPC


Mjukostar i nya behållare

Tine SA, Norges största producent av mejeriprodukter väljer RPC Bebo Plastiks IML-T-teknik för att få mjukostarna Kremgo att sticka ut på butikshyllorna.

”En signifikant växande marknad”

RPC Superfos ser en stor efterfrågan på bekvämlighetsprodukter såsom smidiga förpackningar till on-the-go marknaden tillverkade i små volymer. De ser även att fler kunder väljer att styra kosan mot plast istället för glas- och metallförpackningar.

Nya komposterbara kaffekapslar

RPC Bebo har utvecklat komposterbara kaffekapslar framtagna med ett speciellt flerskiktsark.