Tags: rotationsenhet


Rotationsenhet för att printa korta förpackningsserier

Roland DG adderar en rotationsenhet till sitt erbjudande med planskrivare, serierna Versa-UV-LEF och LEF2. Det innebär att personaliserade utskrifter på cylindriska föremål såsom flaskor, burkar och ljus kan göras över hela ytan eller partiellt på ett objekt.