Tags: returpack


Etikettlim får grönt ljus i nordiska länder

Enligt Avery Dennison finns det ett ökande behov av etiketter som lätt kan tvättas bort på pet-flaskor som sedan återvinns till nya. Med sikte inställt på Skandinavien lanserar tillverkaren en etikett med nytt adhesiv som godkänts av både Returpack i Sverige och Infinitum i Norge.

Pantsamlarens våta dröm

Nu får pantsamlaren sin våta dröm besannad. Returpack/Panta mera satsar på ännu fler storpantarautomater. 20 stycken är planerade till sommaren och fler tillkommer.