Tags: resistenta


Nya havsvattenresistenta etiketter

Havsvattensresistenta etiketter för farligt gods – Hermas nya PP-bläckstrålefilm ger möjlighet för användarna att enkelt själva skriva ut små etikettvolymer.