Tags: Recyclable Flow Wrap


Återvinningsbart barriärpapper för konfektyr

Ett barriärbestruket papper för paketering av konfektyr är Billerud Korsnäs senaste lansering. Recyclable Flow Wrap är återvinningsbart, pappersbaserat och framhävs som ett alternativ till standardmaterialet plast.