Tags: råvarutillgång


Färgtillverkare flaggar för fortsatt ökade råvarukostnader

Flint Groups affärsenhet CPS, global leverantör av tryckfärger till tryckindustrin, varnar för fortsatta kostnadsökningar och minskad tillgång på råvaror till produktionen av tryckfärger.