Tags: Pure DecorX


Ny bestruken liner för hyll- och premiumförpackningar

Den nya produkten Pure DecorX från Billerud korsnäs är en liner tillverkad i tre skikt av hundra procent nyfiber.