Tags: prisökning


Zanders höjer priserna

Stegrande råvarupriser gör att Zanders, tysk tillverkare av specialpapper och kartong höjer priserna.