Tags: Polykemi


Ökar takten med nyanställningar

Polykemi nyanställer ytterligare personal i produktionen för att möta efterfrågan. Företaget ser ett uppsving på marknader gällande tekniska plaster och PP-compounds.

Polykemi inleder nytt samarbete

Polykemi lägger fokus på de holländska och belgiska marknaderna med en ny partner.