Tags: PE


Stora Enso omprövar sina planer på massatillverkning i Kina

Stora Enso omprövar sitt beslut att bygga ett massabruk för lövvedsmassa i anslutning till produktionen av konsumentkartong i Beihai, i Guangxiregionen. Beslutet påverkar inte Stora Ensos verksamhet vid …