Tags: påse


Falafel går från tråg till påse

Sevan, specialiserade på mat från Mellanöstern, reducerar material- och plastmängden med en ny påse för sina falafelprodukter.

Wipack vinner Worldstar

Två konsumentförpackningar från Wipak har presenterats som vinnare i Worldstar Awards 2018.