Tags: Papperskungen


Papperskungen växer med emballage

Kurvan pekar uppåt på olika typer av emballageprodukter hos Papperskungen. Nu bygger de vidare med en inkjetprinter för att möta efterfrågan på förpackningar med personaliserat tryck i korta serier.