Tags: Pantamera express


Pantsamlarens våta dröm

Nu får pantsamlaren sin våta dröm besannad. Returpack/Panta mera satsar på ännu fler storpantarautomater. 20 stycken är planerade till sommaren och fler tillkommer.