Tags: Packagemedia


Digitalt tryckeri växlar upp

Digitala tryckeriet Packagemedia storsatsar för att kunna gå över till stordrift. Nu investerar företaget bland annat drygt 28 miljoner kronor i digitala tryckpressen HP Indigo 30 000.