Tags: PÅ Media


PÅ Media öppnar för mer tryck på kartong

PÅ Media installerar en sjufärgs digital offsetpress för att kunna göra effektfulla tryck på substrat ända upp till 600 mikron.