Tags: Oscar Runesson


Digitalpress kryddar med metalliska effekter

Heidelberg adderar toner med guld och silver till digitalpressen Versafire EV för att ytterligare smycka förpackningar och diverse trycksaker.