Tags: Oppboga


Förpackningsföretag lanserar skyddsvisir av kartong och plast

Förpackningsproducenten Front Pac har i samarbete med Oppboga Bruk utvecklat ett skyddsvisir – av kartong och plast.