Tags: nyanställningar


Högtryck hos förpackningsjätte

DS Smith i Sverige växlar upp. 20 nya medarbetare ska anställas till Värnamo-fabriken. Efterfrågan på pappersbaserade förpackningar och ökande e-handel ligger bakom satsningen, enligt förpackningsjätten.

Smarta plåster ger 50 nyanställningar

Etikettföretaget Beneli planerar 50 nyanställningar och treskift i produktionen för att klara sina leveranser av smarta plåster för hjärtövervakning.

Ökar takten med nyanställningar

Polykemi nyanställer ytterligare personal i produktionen för att möta efterfrågan. Företaget ser ett uppsving på marknader gällande tekniska plaster och PP-compounds.

Domino Sweden växer

Märksystemsföretaget Domino Sweden befinner sig i en expansiv fas och har anställt servicetekniker …