Tags: Nozomi C18000


Fogra ger certifiering till EFI:s single pass-teknik

EFI:s stora inkjetmaskin som spottar ur sig wellpappskivor certifieras av Fogra. Det är första gången någonsin att utskrifter i ett pass på wellpapp uppfyller organisationens tuffa krav på kontinuitet i tryckkvaliteten.

De blir först i världen att installera Nozomi C18000

Den spanska tillverkaren av wellpappförpackningar, Hinojosa Packaging kommer under våren, som första företag i världen, att installera Efis Nozomi C18000 på …