Tags: nätverk


Industrin för vätskekartong bildar nätverk för återvinningsfrågor

Fem företag inom förpackningsindustrin ska tillsammans driva hållbarhetsfrågor på global nivå.