Tags: namnbyte


Förpackningsleverantör byter namn

Alla wellpappbolag i VPK-koncernen får ett och samma namn. Därmed får även Peterson rätta in sig i ledet med en ny logotype och en ny visuell identitet.

Papyrus Supplies byter namn

Vid årsskiftet byter Papyrus Supplies AB namn till Procurator Sverige AB. Bakgrunden till namnbytet är OptiGroups förvärv av Procurator AB i februari 2017.