Tags: mjukost


Mjukostar i nya behållare

Tine SA, Norges största producent av mejeriprodukter väljer RPC Bebo Plastiks IML-T-teknik för att få mjukostarna Kremgo att sticka ut på butikshyllorna.