Tags: MBO


Satsar på förpackningsområdet – MBO blir helägt dotterbolag

Övertagandet är slutfört. MBO är nu ett helägt dotterbolag till Komori under det nya företagsnamnet MBO Postpress Solutions.

Heidelberg tar kliv inom efterbehandling

Det tyska efterbehandlingsföretaget MBO Group har förvärvats av Heidelberg, som vill stärka sitt erbjudande inom digital efterbehandling. Köpet innebär tillgång till nya kundgrupper inom medicinsk industri och MBO:s sortiment med mailinglösningar mot offsetmarknaden.