Tags: maskininvestering


Ökad kapacitet för förpackningsföretag

Stockholmsbaserade Profilskaparen har infört en ny och förstärkt produktionslinje i sin fabrik för tillverkning av förpackningar.

Tryckeri bäddar för digitaltryckta förpackningar

Tierps tryckeri fasar ut offset och blir först i Norden med att investera i en AccurioJet KM-1 – en digitalpress i 50/70-formatet. Något som bäddar för att producera förpackningar.

De ska öka tryckkapaciteten

Kalmar Kuvert investerar i ny utrustning för att öka sin tryckkapacitet och förädlingspotential på förpackningar och kuvert.

PÅ Media öppnar för mer tryck på kartong

PÅ Media installerar en sjufärgs digital offsetpress för att kunna göra effektfulla tryck på substrat ända upp till 600 mikron.