Tags: Martin Enocson


Frontpacs vd: ”2020 är året då vi överträffar alla förväntningar”

Frontpac kan blicka tillbaka på 2019 som ett innehållsrikt år med förvärvet av Antpac. Framtidsplanen – att slå en halv miljard i omsättning.
– För att klara detta kommer vi behöva investera och det pågår flera projekt i företaget, säger vd:n Martin Enocson.

Frontpac gör förvärv – ska fortsätta växa

Frontpacs vd Martin Enocson berättar om de spikade förvärven och hur de ska fortsätta ta marknadsandelar.