Tags: L’Oréal


Tublösning av papper

Ett samarbete har mynnat ut i en tub för kosmetiska produkter där plasten har ersatts med pappersliknande material.