Tags: lock


Lättöppnat – när det är målardags

Emballator har utvecklat en ny serie målarfärgsburkar med två olika lockvarianter som ska göra det lättare att stänga och öppna burkarna.