Tags: livsmedelssäkerhet


De säkrar internationell förpackningsstandard

Emballator Melleruds Plast har certifierats för livsmedelssäkerhet. Magnus Sandberg, försäljningschef:
– Efterfrågan på certifierade förpackningar är stor och vi märker en ökad medvetenhet i flera led, inte bara hos våra kunder utan även hos konsumenterna.