Tags: KTH


Ny forskning – vetekli blir förpackningsfilm

Forskare vid KTH kan genom att förädla vetekli på ett hållbart sätt öppna för tillverkning av biobaserad förpackningsfilm.