Tags: Kroha


De köper förpackningstryckeri

Svenska AR Packaging med huvudsäte i Lund fortsätter förvärvsresan med tyska företaget Kroha, specialiserade på att trycka förpackningar av falskartong till läkemedelsindustrin.