Tags: Komori


Satsar på förpackningsområdet – MBO blir helägt dotterbolag

Övertagandet är slutfört. MBO är nu ett helägt dotterbolag till Komori under det nya företagsnamnet MBO Postpress Solutions.