Tags: klimat


Digitalt verktyg för miljöbesparing

Ett nytt digitalt verktyg lanseras för att utvärdera förpackningslösningar och deras miljöpåverkan.