Tags: kemiteknik


Åsa motar bort syret i förpackningen

Åsa Nyflött, forskare i kemiteknik, har presenterat en ny avhandling om hur man hindrar syre att komma in i livsmedelsförpackningar.