Tags: kemikalier


De vill totalförbjuda skadliga kemikalier

Grakom om perflourerade ämnen i kartong och papper:

– Alternativ finns!