Tags: kaschera


De blir först i världen att installera Nozomi C18000

Den spanska tillverkaren av wellpappförpackningar, Hinojosa Packaging kommer under våren, som första företag i världen, att installera Efis Nozomi C18000 på …