Tags: 4evergreen


DS Smith går in i allians

DS Smith har anslutit sig till 4evergreen. Branschalliansen har som mål att öka användandet av pappersbaserade förpackningar i en cirkulär och hållbar ekonomi för att minimera klimat- och miljöpåverkan.

Går med i allians för fiberbaserade förpackningar

Metsä Board ansluter sig, som många andra tunga förpackningsföretag redan gjort, till en allians för fiberbaserade förpackningar med fokus på miljö och klimat.