Tags: 2017


Så tyckte utställarna om Empack

Vi tog tempen på förpackningsföretagen. Det var blandade känslor på den sydsvenska mässan.