Forskare: ”Krävs ett paradigmskifte i vår syn på förpackningar”

I den nya boken ”Stoppa matsvinnet!” sätter forskarna Fredrik Wikström och Helén Williams ljus på att en tredjedel av all mat som produceras idag slängs, förpackningarnas roll och vad producenter, tjänsteleverantörer och konsumenter kan göra för att minska svinnet.

Publicerat av: